Kjøpsvilkår

Avtalevilkår og kjøpsbetingelser for Norsk Mynthandel AS

Du må være over 18 år for å bli kunde- og handle av oss.

1. Ordrebekreftelse

Etter at du har trykket «SEND ORDRE» i kassen er bestillingen gjennomført, og din avtale med Norsk Mynthandel AS er bindende. Ordrebekreftelse med tilhørende ordrenummer blir umiddelbart generert og sendt til din registrerte e-postadresse. Det er ditt ansvar at du har oppgitt riktig e-postadresse for din bestilling.

 

2. Betaling

Betaling må gjøres i kjøpers navn, og er et absolutt krav. Det betyr at du som legger inn en bestilling hos oss må stå registrert som eier av betalingskontoen du benytter. For bedrifter gjelder den samme betingelsen; betalingskontoen som benyttes må stå registrert på bedriftens navn.

Vi tilbyr følgende betalingsmåter:

 • Faktura
 • Kortbetaling
 • Vipps

Om fakturabetaling:

 • Betalingsmåten vi anbefaler deg å benytte
 • Det eneste aksepterte betalingsalternativet for ordrebeløp som overstiger 25.000 NOK.
 • Din ordre skal betales forskuddsvis til vår konto 1503.27.54160 (DNB).
 • For bestillinger som inneholder edelmetaller (gull, sølv, platinum, palladium) må fakturabeløp være innbetalt i sin helhet samme dag som bestilling gjøres, for å unngå prisendring.
 • Bestillinger som overstiger 20.000 NOK betinger forfall umiddelbart etter gjennomført bestilling, samt at bekreftelse på utført betaling sendes til oss per epost (post@norskmynthandel.no).
 • Det påløper ingen ekstra gebyrer.

Om Vipps- og kortbetaling:

 • Kun akseptert for ordrebeløp som ikke overstiger 25.000 NOK, inkludert frakt.
 • Beløpet vil trekkes umiddelbart fra din konto.
 • Det påløper ingen ekstra gebyrer.
2.1 Betaling fra utlandet

Ved betaling fra utlandet skal alle kostnader dekkes av sender og betales i norske kroner (NOK).
Kostnader kan også betales i euro (EUR) og amerikanske dollar (USD), etter avtale.
Ta kontakt med oss dersom du ønsker å betale i euro (EUR) eller amerikanske dollar (USD).

2.2 Forsinket innbetaling

Ved forsinket innbetaling vil det kunne påløpe purregebyr. Dersom innbetaling uteblir vil faktura oversendes samarbeidende inkassobyrå for innkreving. Norsk Mynthandel AS forbeholder seg retten til å annullere/kansellere en ordre dersom betaling uteblir utover gitt tidsramme.

 

3. Frakt og levering

Alternativ 1)  Pakke til hentested med sporing og forsikring:

Dette fraktalternativet er fullforsikret for kjøpesum/fakturabeløp frem til pakken er utlevert mottaker, om ikke annet er avtalt. Dette er forsendelsesmåten vi anbefaler alle våre kunder å benytte. Vi tilbyr gratis frakt med denne forsendelsesmåten for ordrebeløp som overstiger 50.000 NOK.

Merk! Det er kun akseptert for registrert kjøper å hente ut sin pakke fra Posten/hentested mot fremvisning av gyldig legitimasjon. Med andre ord kan ingen andre hente ut pakken for deg.

Alternativ 2)  Pakke til postkasse uten forsikring:

Dette fraktalternativet er en rimeligere forsendelsesmåte, som ikke er forsikret, med vanlig brevpost levert til postkasse. Dette alternativet er kun akseptert for ordrebeløp som ikke overstiger 5000 NOK. Velger kunden dette fraktalternativet skjer forsendelsen på kundens eget ansvar. Norsk Mynthandel AS erstatter ingen form for tap av forsendelser sendt med produktet “Pakke til postkassen uten forsikring. 

Merk! Det er kun akseptert å få tilsendt pakke i postkasse til kjøpers folkeregistrerte adresse. Med andre ord må leveringsadressen samsvare med kjøpers adresse.

3.1 Sending til utlandet

Bestillinger som ønskes sendt til andre land enn Norge sendes med UPS etter egne satser med forsikring og sporing. OBS! Norsk Mynthandel AS er ikke ansvarlig for merverdiavgift og fortollingskostnader til mottakerlandet.

3.2 Sending til Svalbard og Jan Mayen

Norsk Mynthandel tilbyr ikke å sende til Svalbard og Jan Mayen, som standard.
Ta kontakt med oss på epost dersom du ønsker din pakke tilsendt til et av disse stedene.

3.3 Leveringstid for lagerførte varer

Normal leveringstid etter registrert innbetaling er 2-4 virkedager, dersom varen er tilgjengelig på hovedlager. Lagerstatus er oppgitt ved bestilling, men vi forbeholder oss retten til utsolgt- eller feiloppført vare.

3.4 Leveringstid for bestillingsvarer

Bestillingsvarer har normalt en forventet leveringstid på 2-6 uker, om ikke annet er spesifisert. Varer innenfor denne kategorien er tydelig merket i vår nettbutikk som «bestillingsvare/forhåndsbestilling». Vi tar forbehold om leveringsforsinkelser fra produsent. Dette kan forekomme dersom etterspørselen er spesielt stor, og i slike tilfeller holder vi deg løpende oppdatert om leveringstiden. MERK! Vår bestilling mot produsent/leverandør av varer innenfor kategorien «bestillingsvare/forhåndsbestilling», blir først utført når innbetaling fra kunde er mottatt og registrert. Ved store variasjoner i spotpris og/eller valutasvingninger, forbeholder vi oss retten til prisjustering i tidsrommet fra registrert bestilling til mottatt innbetaling.

3.5 Uavhentet pakke fra hentested

Dersom du ikke henter ut din pakke fra utleveringssted innen hentefristen, vil pakken få status som “uavhentet pakke” og bli automatisk returnert til oss. Du som kunde må ved et slikt tilfelle dekke returkostnaden, samt kostnaden for ny forsendelse / utsending til deg.

3.6 Skade på pakke under frakt/transport

Dersom din pakke har blitt skadet under frakt/transport, ber vi deg om å ikke hente ut / ta imot pakken fra Posten. Med skade menes at forseglingen er brutt og/eller at det har oppstått hull på pappesken. Dersom pakken ikke hentes ut, vil den automatisk returneres til avsender (les: Norsk Mynthandel AS). Ta bilde av pakken som dokumentasjon og send oss med beskjed på email (post@norskmynthandel.no). Vi holder deg løpende informert om videre behandling av ordren din. Henvis Posten til dette avsnittet ved behov.

 

4. Internasjonale kunder

(I nettbutikken er det kun mulig å foreta bestillinger som innbefatter sendinger innenlands)

Vi tilbyr å sende til en rekke ulike land utenfor Norge, men bestillinger må da gjøres via epost.

Send oss en epost med følgende informasjon:

 • Produktet/produktene du ønsker å bestille
 • Fullt navn
 • Adresse
 • Mobilnummer med gjeldende landskode

Alle bestillinger til andre land enn Norge sendes med UPS. Vi godtar betalinger i norske kroner (NOK), euro (EUR) og amerikanske dollar (USD). Ta kontakt med oss for å høre om det er mulig å sende til ditt land.

Merk at minimumskravet til ordrebeløp er 5000 norske kroner (NOK).

Alle utenlandske bestillinger må betales med bankoverføring og kjøper må dekke alle bankkostnader ved overførselen.

Nødvendige bankdetaljer ved internasjonal bankoverføring vil bli opplyst i betalingsfakturaen.

NB! Norsk Mynthandel AS er ikke ansvarlig for merverdiavgift og fortollingskostnader til mottakerlandet. Kjøper forplikter seg til å gjøre seg kjent med sitt eget lands tollregler og merverdiavgiftsregler.

 

5. Kvalitet

Produkter av edelmetaller er hver for seg garantert i vekt, innhold og renhet av sine respektive produsenter. Produktene er basert på sin substansielle verdi i metallet og ikke på samleverdi, men skal allikevel være i usirkulert kvalitet om ikke annet er avtalt. Kvalitet BU/Brilliant Uncirculated defineres som «Mint State», og betyr at myntene leveres slik dem fremstår direkte fra myntverket. Bullionmynter som primært omsettes for metallverdien har en lavere standard for pregekvalitet og krav for håndtering, sammenlignet med samlemynter ment for samlere. Bullionmynter i BU kvalitet kan derfor ha kontaktmerker, riper og melkeflekker fra produksjon og/eller frakt etter produksjon.

Kvaliteten på samlemynt og sedler skal være oppgitt i annonseteksten og er undersøkt og beskrevet etter beste evne. Vi besitter mange års erfaring med kvalitetssetting av mynter og sedler.

 

6. Garanti

Norsk Mynthandel AS garanterer at alle våre bullion- og numismatiske produkter er ekte og som beskrevet, om ikke annet er presisert i annonsen.

 

7. Kansellering av ordre

Når du trykker «SEND ORDRE» ved utsjekk regnes avtalen som juridisk bindende og bestillingen kan ikke kanselleres eller endres. Dette gjelder ved kjøp av gull, sølv, platina eller palladium. Ved åpenbare feil i produktbeskrivelse og/eller pris forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Vi har normalt alle varer du ser i våre lister tilgjengelig på lager, men vi tar likevel forbehold om utsolgt(e) vare(r).

 

8. Angrerett

Ved kjøp av gull, sølv, platina og/eller palladium, bortfaller angreretten. Disse edelmetallene prisjusteres kontinuerlig mot verdens børser, og er utenfor Norsk Mynthandel AS sin kontroll. På bakgrunn av denne justeringen er disse varene unntatt angreretten i henhold til angrerettloven § 22 bokstav d): Angreretten gjelder ikke avtaler om: Levering av varer eller tjenester der prisen er avhengig av svingninger i finansmarkedet som kan skje innen utløpet av angrefristen og som ikke kan kontrolleres av den næringsdrivende.

På norske samlemynter og sedler samt rekvisita tilbyr vi full returrett i 14 dager etter mottatt vare.

 

9. Reklamasjon

Når kjøper mottar varen, anbefales det i rimelig utstrekning at kjøper undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten, eller om den ellers har mangler. Dersom det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter oppdagelse gi selger beskjed om dette.

 

10. Generelt

Som med alle investeringer er også edelmetallmarkedet og samlemynter forbundet med risiko for tap. Om du vurderer å kjøpe edelmetaller eller samlemynt med hensikt om investering, anbefales det å undersøke gjeldende markedsstabilitet eller kontakte din finansielle rådgiver. All kommunikasjon med Norsk Mynthandel AS (nettside, e-post, telefon) er ikke å betrakte som investeringsråd. Norsk Mynthandel AS kan ikke gi garantier for gevinst ved kjøp av edelmetaller eller samlemynt.

 

11. Force Majeure

I tilfelle krig, naturkatastrofer, terrorisme, streik, myndighetsbeslutninger, sivil ulydighet, kriminelle handlinger, tredjepartssvikt eller andre forhold utenfor vår kontroll, som ikke kan forutsees og påvirker våre forpliktelser og/eller avtalevilkår, vil dette frita partene fra å oppfylle kontraktsvilkår på berørte punkter i gjeldende inngått avtale. Videre forbeholder vi oss retten til å annullere/kansellere en ordre dersom betaling uteblir utover gitt tidsramme, ved ekstraordinære markedssvingninger eller gale opplysninger som følge av datasvikt eller menneskelige faktorer.