Kjøpsvilkår

Avtalevilkår og kjøpsbetingelser for Norsk Mynthandel AS

Du må være over 18 år for å bli kunde- og handle av oss.

Ordrebekreftelse

Etter at du har trykket «SEND ORDRE» i kassen er bestillingen gjennomført, og din avtale med Norsk Mynthandel AS er bindende. Ordrebekreftelse med tilhørende ordrenummer blir umiddelbart generert og sendt til din registrerte e-postadresse. Det er ditt ansvar at du har oppgitt riktig e-postadresse for din bestilling.

Betaling

Betaling må gjøres i kjøpers navn, og er et absolutt krav. Med andre ord må du som kjøper stå registrert som eier av betalingskontoen du benytter. For bedrifter gjelder den samme betingelsen; betalingskontoen som benyttes må stå registrert på bedriftens navn.

Vi tilbyr følgende betalingsmetoder: Faktura, kortbetaling og Vipps (Vipps og kortbetalinger er kun mulig for beløp under 25 000 NOK, inkludert frakt. Beløpet vil trekkes umiddelbart for alle kort – og vippsbetalinger)

Med faktura som betalingsmetode, skal din ordre betales forskuddsvis til vår konto 1503.27.54160 (DNB). Faktura er anbefalt betalingsmåte og eneste betalingsalternativ for bestillinger over 25 000 NOK.

Ved utenlandsk bankoverføring skal alle kostnader dekkes av sender og betales i NOK. Kostnader kan også betales i euro (EUR) og amerikanske dollar (USD) etter avtale.

For bestillinger som inneholder edelmetaller (gull, sølv, platinum, palladium) må fakturabeløp være innbetalt i sin helhet samme dag som bestilling gjøres, for å unngå prisendring. Kjøp over 20 000 NOK betinger 1) forfall umiddelbart etter gjennomført bestilling og at 2) bekreftelse på utført betaling sendes til oss per epost (post@norskmynthandel.no).

Ved forsinket innbetaling vil det kunne påløpe purregebyr. Dersom innbetaling uteblir vil faktura oversendes samarbeidende inkassobyrå for innkreving. Norsk Mynthandel AS forbeholder seg retten til å annullere/kansellere en ordre dersom betaling uteblir utover gitt tidsramme.

Frakt og levering

Alternativ 1) Pakke til hentested med sporing og forsikring: Dette fraktalternativet er fullforsikret for kjøpesum/fakturabeløp frem til pakken er utlevert mottaker, om ikke annet er avtalt. Dette er forsendelsesmåten vi anbefaler alle våre kunder å benytte. Vi tilbyr gratis frakt med denne forsendelsesmåten for bestillinger over 50 000 NOK. Det er kun mulig for registrert kjøper å hente ut sin pakke fra Posten/hentested mot fremvisning av gyldig legitimasjon. Med andre ord kan ikke noen andre hente ut pakken for deg.

Alternativ 2) Pakke til postkasse uten forsikring: Dette fraktalternativet er en rimeligere forsendelsesmåte, som ikke er forsikret, med vanlig brevpost levert til postkasse. Dette alternativet er kun mulig for ordrer under 5000 NOK. Velger kunden dette fraktalternativet skjer forsendelsen på kundens eget ansvar. Norsk Mynthandel AS erstatter ikke noen form for tap av forsendelser sendt med produktet “Pakke til postkassen uten forsikring“. Det er kun mulig å få tilsendt pakke i postkasse til kjøpers folkeregistrerte adresse. Med andre ord må leveringsadressen samsvare med kjøpers adresse.

Bestillinger som ønskes sendt til andre land enn Norge sendes med UPS etter egne satser med forsikring og sporing. OBS! Norsk Mynthandel AS er ikke ansvarlig for merverdiavgift og fortollingskostnader til mottakerlandet.

Normal leveringstid etter registrert innbetaling er 2-4 virkedager, dersom varen er tilgjengelig på hovedlager. Lagerstatus er oppgitt ved bestilling, men vi forbeholder oss retten til utsolgt- eller feiloppført vare.

Bestillingsvarer har normalt en forventet leveringstid på 2-6 uker, om ikke annet er spesifisert. Varer innenfor denne kategorien er tydelig merket i vår nettbutikk som “bestillingsvare/forhåndsbestilling”. Vi tar forbehold om leveringsforsinkelser fra produsent. Dette kan forekomme dersom etterspørselen er spesielt stor, og i slike tilfeller holder vi deg løpende oppdatert om leveringstiden. MERK! Vår bestilling mot produsent/leverandør av varer innenfor kategorien «bestillingsvare/forhåndsbestilling», blir først utført når innbetaling fra kunde er mottatt og registrert. Ved store variasjoner i spotpris og/eller valutasvingninger, forbeholder vi oss retten til prisjustering i tidsrommet fra registrert bestilling til mottatt innbetaling.

Skade på pakke under frakt/transport

Dersom din pakke har blitt skadet under frakt/transport, ber vi deg om å ikke hente ut / ta imot pakken fra Posten. Med skade menes at forseglingen er brutt og/eller at det har oppstått hull på pappesken. Dersom pakken ikke hentes ut, vil den automatisk returneres til avsender (les: Norsk Mynthandel AS). Ta bilde av pakken som dokumentasjon og send oss med beskjed på email (post@norskmynthandel.no). Vi holder deg løpende informert om videre behandling av ordren din.
Henvis Posten til dette avsnittet ved behov.

Kvalitet

Produkter av edelmetaller er hver for seg garantert i vekt, innhold og renhet av sine respektive produsenter. Produktene er basert på sin substansielle verdi i metallet og ikke på samleverdi, men skal allikevel være i usirkulert kvalitet om ikke annet er avtalt. Kvalitet BU/Brilliant Uncirculated defineres som «Mint State», og betyr at myntene leveres slik dem fremstår direkte fra myntverket. Bullionmynter som primært omsettes for metallverdien har en lavere standard for pregekvalitet og krav for håndtering, sammenlignet med samlemynter ment for samlere. Bullionmynter i BU kvalitet kan derfor ha kontaktmerker, riper og melkeflekker fra produksjon og/eller frakt etter produksjon.

Kvaliteten på samlemynt og sedler skal være oppgitt i annonseteksten og er undersøkt og beskrevet etter beste evne. Vi besitter mange års erfaring med kvalitetssetting av mynter og sedler.

Garanti

Norsk Mynthandel AS garanterer at alle våre bullion- og numismatiske produkter er ekte og som beskrevet, om ikke annet er presisert i annonsen.

Kansellering av ordre

Når du trykker «SEND ORDRE» ved utsjekk regnes avtalen som juridisk bindende og bestillingen kan ikke kanselleres. Dette gjelder ved kjøp av gull, sølv, platina eller palladium. Ved åpenbare feil i produktbeskrivelse og/eller pris forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Vi har normalt alle varer du ser i våre lister tilgjengelig på lager, men vi tar likevel forbehold om utsolgt vare(r).

Angrerett

Ved kjøp av gull, sølv, platina og/eller palladium, bortfaller angreretten. Disse edelmetallene prisjusteres kontinuerlig mot verdens børser, og er utenfor Norsk Mynthandel AS sin kontroll. På bakgrunn av denne justeringen er disse varene unntatt angreretten i henhold til angrerettloven § 22 bokstav d): Angreretten gjelder ikke avtaler om: Levering av varer eller tjenester der prisen er avhengig av svingninger i finansmarkedet som kan skje innen utløpet av angrefristen og som ikke kan kontrolleres av den næringsdrivende.

På norske samlemynter og sedler samt rekvisita tilbyr vi full returrett i 14 dager etter mottatt vare.

Ved forsendelse til andre land enn Norge forplikter kjøper å gjøre seg kjent med landets tollregler og merverdiavgiftsregler. Norsk Mynthandel AS er ikke ansvarlig for merverdiavgift og fortollingskostnader til mottakerlandet.

Reklamasjon

Når kjøperen mottar varen, anbefales det i rimelig utstrekning at kjøperen undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Dersom det foreligger en mangel ved varen må kjøperen innen rimelig tid etter oppdagelse gi selgeren melding om dette.

Generelt

Som med alle investeringer er også edelmetallmarkedet og samlemynter forbundet med risiko for tap. Om du vurderer å kjøpe edelmetaller eller samlemynt med hensikt om investering, anbefales det å undersøke gjeldende markedsstabilitet eller kontakte din finansielle rådgiver. All kommunikasjon med Norsk Mynthandel AS (nettside, e-post, telefon) er ikke å betrakte som investeringsråd. Norsk Mynthandel AS kan ikke gi garantier for gevinst ved kjøp av edelmetaller eller samlemynt.

Force Majeure

I tilfelle krig, naturkatastrofer, terrorisme, streik, myndighetsbeslutninger, sivil ulydighet, kriminelle handlinger, tredjepartssvikt eller andre forhold utenfor vår kontroll, som ikke kan forutsees og påvirker våre forpliktelser og/eller avtalevilkår, vil dette frita partene fra å oppfylle kontraktsvilkår på berørte punkter i gjeldende inngått avtale. Videre forbeholder vi oss retten til å annullere/kansellere en ordre dersom betaling uteblir utover gitt tidsramme, ved ekstraordinære markedssvingninger eller gale opplysninger som følge av datasvikt eller menneskelige faktorer.