Om våre produkter

Våre hovedprodukter er mynter og sedler som er, eller har vært, et gyldig betalingsmiddel. Dette gjør at alle våre hovedprodukter er fritatt merverdiavgift, jamfør Lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) §3-6 bokstav d og §3-18. Vi selger også objekter som faller utenfor dette fritaket, men du som kunde vil alltid få opplyst pris som inkluderer alle utgifter.

Norsk Mynthandel selger både moderne og eldre numismatiske objekter. Vi lagerfører også et bredt spekter av moderne investeringsmynter fra de største myntverkene i verden. Vi har alt fra norske speciedaler og skillinger til topp moderne gull- og sølvinvesteringsmynter.

Varene vi kjøper kommer enten direkte fra anerkjente myntverk eller fra offisielle distributører og garanteres ekte. Vi kjøper også inn varer fra annenhåndsmarkedet og besitter derfor topp moderne utstyr til kvalitetskontroll av dette. Testutstyret vi bruker er det samme som de store internasjonale edelmetall-selskapene, og gjør at vi kan utføre sikker og pålitelig testing uten å skade produktene.

Alle våre produkter garanteres ekte om ikke annet er opplyst i annonseteksten.