Selg til oss

Ønsker du å selge mynter, sedler, gull eller sølv? Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud. Vi jobber alltid for å være best på pris og service.

Norsk Mynthandel AS kjøper alt av gull, sølv og investeringsmynter. Gjennom vårt standardiserte forløp kan man som kunde sende inn objekter/samlinger til oss per post for salg, etter avtale.

Slik går du frem:

1) Send oss et utvalg oversiktsbilder av det du ønsker å selge til post@norskmynthandel.no
NB! Du behøver ikke å ta et nærbilde av hvert enkelt objekt.

2) Vi gjør en vurdering av objektene og tar stilling til om dette er noe vi ønsker å kjøpe.

3) Vi svarer deg på mailen, uansett utfall av vurderingen.

4) Dersom vi ønsker å kjøpe av deg, guider vi deg videre i prosessen i henhold til vårt standardiserte forløp.

Har du spørsmål om salg av dine objekter? Ta kontakt med oss via kontaktskjema, epost (post@norskmynthandel.no),  eller telefon 941 08 522.

Avtalevilkår for kundesalg | Norsk Mynthandel AS

1. Partene i avtalen

Kjøper er Norsk Mynthandel AS, org.nr. 998 358 817 MVA.

Selger er vedkommende som ønsker å selge ett eller flere objekter til Norsk Mynthandel AS. 

Selger må være minst 18 år for å inngå avtale om salg til Norsk Mynthandel AS.

2. Avtalen

Salgsavtalen er juridisk bindende fra det øyeblikk salgskontrakten har blitt signert av Selger.

3. Frakt

Alle fraktkostnader tilknyttet salg av objekter til Norsk Mynthandel AS dekkes av Selger. Vi tilbyr å utstede fraktetikett som Selger kan benytte til innsendelse av salgsobjekt(er) til oss. Vi benytter Bring som frakttransportør. Dersom Selger benytter Norsk Mynthandel AS sin fraktetikett for innsendelse, påløper et fraktgebyr som trekkes i fra totalen av salgs-/kjøpesummen for aktuelle salgsobjekter etter endelig prissetting. Merk at fraktprisen varierer med utgangspunkt i pakkens reiserute, størrelse og vekt. Det er Bring som står ansvarlig for prisberegningen av din forsendelse til oss. 

Dersom partene i avtalen blir enige om å kansellere salgsavtalen, vil Norsk Mynthandel AS returnere aktuelle salgsobjekter tilbake til Selger mot et fraktgebyr. Det vil bli utstedt en faktura til Selger for fraktkostnad tilknyttet innsendelse- og retur av salgsobjekter*.

* Merk! Salgsobjekt(er) vil først bli returnert til Selger når faktura for fraktkostnader er innbetalt på Norsk Mynthandel AS sin konto.

4. Sikker forsendelse

4.1 Emballering av din forsendelse

Selger står ansvarlig for at salgsobjekt(er) pakkes på en slik måte at det ikke oppstår skade(r) og/eller tap av objekt(er) under transport/forsendelsen. Følgende kriterier må oppfylles for pakken du skal sende:

– pakken skal tåle trykk

– pakken skal tåle støt

– pakken skal tåle bevegelse

– pakken skal teipes godt for å unngå huller i emballasjen

4.2 Bildedokumentasjon på din forsendelse

Selger skal ta bilde av følgende før pakken sendes til oss

– Tydelig bilde(r) av salgsobjekt(er)

– Tydelig bilde av selve pakken/forsendelsen når den er ferdigstilt for sending

Bildene vil fungere som dokumentasjon på innsendte objekter samt pakken du sender.

4.3 Kvittering fra Posten for din forsendelse

Selger står ansvarlig for å motta- og oppbevare kvittering for innlevert pakke hos Posten. Innleveringskvitteringen fungerer som dokumentasjon på at pakken er levert inn og sendt.

4.4 Transportforsikring for din forsendelse

Dersom Selger benytter vår fraktetikett til innsendelse av salgsobjekter, vil pakken dekkes av vår transportforsikring for verdi inntil 200 000 NOK*.

*Merk! For at din forsendelse skal dekkes av vår transportforsikring, må ovenstående vilkår (punk 4.1, 4.2 og 4.3) oppfylles (dokumenteres med bilder, ref. punkt 4.2)

5. Verdisetting av salgsobjekter

Alle salgsobjekter som sendes inn til Norsk Mynthandel AS, vil bli nøyaktig kontrollert og testet med moderne- og relevant utstyr. Dersom det er inngått en forhåndsavtale om salgs-/kjøpesum mellom Selger og Kjøper, forbeholder Norsk Mynthandel AS seg retten til å korrigere avtalt sum med utgangspunkt i resultat fra kontroll og test. Vi garanterer at eventuelt revidert tilbud vil bli gitt til Selger innen 48 timer fra pakken har blitt utlevert til oss. Det er Selgers ansvar å gi korrekte opplysninger om salgsobjektenes tilstand.

6. Utbetaling av oppgjør

Utbetaling av oppgjør skjer til Selgers bankkonto etter at salgsobjekt(er) er kontrollert av Norsk Mynthandel AS*.
En epost med oppgjøret vil sendes til Selger etter gjennomført kontroll.

*Merk! Det er Selgers ansvar å oppgi riktig kontonummer for utbetaling av oppgjør. Norsk Mynthandel AS står ikke ansvarlig for eventuell feilutbetaling av oppgjør dersom dette skyldes at Selger har oppgitt feil kontonummer.

7. Salgsobjekter

Det er Selgers ansvar å kunne dokumentere at salgsobjekter eies av Selger og har blitt ervervet på lovlig vis. Selger må kunne fremlegge kjøpskvittering eller annen form for dokumentasjon på salgsobjekt(er). I de tilfeller hvor dokumentasjon ikke foreligger og/eller ikke er mulig å oppdrive, må dette avklares med Norsk Mynthandel AS i forkant av avtaleinngåelse.